на главную страницу
на главную страницу

Вышла новая книга
о зимней войне

Купить книгу

Источники и литература на иностранных языках - N

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W    Y    Z    Ä    Ö

Naess R. Em. Marschen till Märkäjärvi. Stockholm, 1940.

Naiset Isänmaan asialla. Turku, 2002.

Naiset kertovat sodasta. Toim. M. Hakko. Oulu, 1988.

Naisten aseet: suomalaisena naisena talvi- ja jatkosodassa. Toim. R. Raitis., E. Haavio-Mannila. Juva, 1994.

Naisten marssi: rintamanaiset kertovat. Toim. A.-L. Haavikko. Hämeenlinna, 1994.

Nakari J. Viimeinen kesä: Viipurissa ja Viipurin liepeillä. Suolahti, 1985.

Nauru sodalle: Sotiemme huumoria 1939-44. Tampere, 1960.

Nauru sodalle: Sotiemme huumoria 1939-44. Osa 2. Tampere, 1961.

Nevakivi J. Apu jota ei annettu: Länsivallat ja Suomen talvisota. Juva, 2000.

Nevakivi J. Apu jota ei pyydetty: liittoutuneet ja Suomen talvisota 1939-1940. Helsinki, 1972.

Nevakivi J. Euroopan suurvallat ja Suomen talvisota // Suomen turvallisuuspolitiikka. Keuruu, 1987.

Nevakivi J. Ranskan Suomelle talvisodan 1939-40 aikana tarjoamasta sotilasavusta // Tiede ja Ase. 1976. № 34.

Nevakivi J. Talvisota Pohjois-Suomessa. Oulu, 1990.

Nevakivi J. Ulkoasiainhallinnon historia 1: 1918-1956. Helsinki, 1988.

Nevalainen M., Saukkonen P. Taivas repesi: talvisodan tuhoisin ilmataistelu Ruokolahdella. Lappeenranta, 1998.

Niemi J. Viime sotien kirjat. Savonlinna, 1988.

Nieminen L. M. Suur-Suomi saasta. Hämeenlinna, 1975.

Nieminen P. Taistelimme talvisodassa 1939-1940. Pieksämäki, 1993.

Nieminen P. Taistelimme Kollaalla talvisodassa 1939-1940: eri lähteistä laadittu kooste Kollaan taisteluista lähinnä I/JR 35:n taistelutoimien osalta. Pieksämäki, 1999.

Nieminen S. Tykkitulessa ja tulenjohtajana. Jyväskylä, 1995.

Nihtilä V. K., Karumo V., Alho A. Ankarat vuodet: kuvateos talvi- ja jatkosodastamme. Helsinki, 1955.

Niin oli Jumalan tahto: sankarihautajaisissa pidettyjä puheita. Koonnut Martti Simojoki. Porvoo, 1940.

Niiniluoto M. Veikko Vionoja: talvisotapiirustuksia.Helsinki,1982.

Niinistö J. Suomalaisia soturikohtaloita. Jyväskylä, 1998.

Niinistö L. J. Paavo Susitaival 1896-1993: Aktivismi elämänasenteena. Tampere, 1998.

Nikolainen A. T. Välähdyksiä. Juva, 1990.

Nikunen H. Richard Lorentz: Suomen hävittäjäilmailun isä. Hämeenlinna, 2005.

Nikunen U. Yhdeksäntoista syntynyt. Vammala, 1999.

Nilsson O. Suomen asiasta tuli omani: Ruotsalaisten vapaaehtoisten muistoja talvi- ja jatkosodasta. Keuruu, 2003.

Niukkanen J. Talvisodan puolustusministeri kertoo. Porvoo, 1951.

Noponen P. Pekka Tiilikainen, Suomi: Sinivalkoisen äänen legenda 1911-1944. Jyväskylä, 1986.

Nordberg E. Arvio ja ennuste Venäjän sotilaspolitiikasta Suomen suunnalla. Pieksämäki, 2003.

Nordell B. Viimeiset uhrit: Suomen sotien invalidit Ruotsissa ja Ruotsin apu Suomelle 1939-45. Borås, 1996.

Norden under 2. verdenskrig. Red. Karl Molin et al. Tønder, 1979.

Nordens väktare: Sverige-Finland album // Suomen sotilas. 1940.

Nordström R. Voitto tai kuolema: jääkärieverstin elämä ja perintö. Juva, 1996.

Nordström Å. Pommit putoavat - Lappeenranta liekeissä 1939-1944. Lappeenranta, 1985.

Norokorpi I., Vainio M. Isänmaa syvällä sydämessä // Rauman Reserviupseerikerhon 75-vuotisjuhlajulkaisu. Vammala, 2004.

Nousiainen J. Suomen presidentit valtiollisina johtajina K.J. Ståhlbergista Mauno Koivistoon. Juva, 1985.

Nummela I. Inter arma silent revisores rationum: Toisen maailmansodan aiheuttama taloudellinen rasitus Suomessa vuosina 1938-1952. Jyväskylä, 1993.

Nummela I. Talvisodan sotakorvaukset // Opuscula historica I. Toim. I. Nummela. Jyväskylä, 1984.

Nummela I. Toisen maailmasodan kustannukset Suomelle // Sotataloustietoutta. 1995. № V.

Nuoramo O. Pataljoona talvisodassa // Hämeen jääkäripataljoona. Hämeenlinna, 1974.

Nuorteva J. Vangit - vankilat - sota: Suomen vankeinhoitolaitos toisen maailmansodan aikana // Suomen vankeinhoidon historiaa. Helsinki, 1987.

Nuotto J. Tuulten kasvatti. Keuruu, 2000.

Nurmela I. Taasha myö tavattii. Jyväskylä, 1973.

Nuutinen R. Sotilaslääkärin muistelmat. Jyväskylä, 2001.

Nycop C.-A. Finlands slutkamp kring den 13 mars 1940. Stockholm, 1940.

Nygren H. Sotaan Suojärveltä: Erillinen Pataljoona 10:n taistelujen tie talvisodassa 1939-40. Jyväskylä, 2007.

Nykopp J. Paasikiven mukana Moskovassa. Helsinki, 1975.

Nykvist N.-E. Vaasa 105 Vasa. Vaasa, 1989.

Nyman E. Korset och svärdet för Finland 1939-1940. Åbo, 1940.

Näkemiin jossakin: erään karjalaisperheen talvisota ja evakkotaival. Toim. Sisko Latvus. Jyväskylä, 1980.

Näsi V., Ovaska E. Laatokan mainingit. Laatokan ja sen rannikon elämää sanoin ja kuvin. Helsinki, 1942.
 


Проект осуществлён при поддержке РГНФ