на главную страницу
на главную страницу

Вышла новая книга
о зимней войне

Купить книгу

Источники и литература на иностранных языках - F

A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    R    S    T    U    V    W    Y    Z    Ä    Ö

Fagerholm K-A. Puhemiehen ääni. Helsinki, 1977.

Fagerlund B. Sotaa ja leikkisotaa: Sota-ajan kuopiolaisnuoret muistelevat. Porvoo, 1994.

Falck V. Sotamuistoja 1939-44. Turku, 1994.

Fallna för Finland 1939-1940: Minnesskrift över i vinterkriget 1939-40 fallna Svenska krigare från Nyland, Åboland och det Inre Finland (Helsingfors 1942).

Fieandt von R. Omaa tietään kulki vain. Helsinki, 1970.

Fighting Finns write home. Helsinki, 1940.

Finland i krig 1939-1945: första delen. Författare B. Backström et al. Borgå, 1986.

Finland in World War II 1939-1944. Ed. By J. H. Wuorinen. NY., 1948.

Finland and World War II 1939-1944. N. Y., 1948.

Finland från krig till krig 1939-1940-1941. Stockholm, 1941.

Finland 1939-1945: Debatten i Vasabladet 1987-1988 på Vasa Krisveterandistrikts uppdrag. Red. H. Järv. Vasa, 1989.

Finland`s war years 1939-1945: A list of books and articles concerning the Winter War and the Continuation War, excluding literature in Finnish and Russian. Compiled by K. Nyman. Helsinki, 1973.

Finska erfarenheter från kriget (30/11 1939-10/1 1940. 2. armékåren. Luleå, 1940.

Fokker D XXI Suomen sinessä. Toim. J. Nykänen. Kuopio, 1989.

Forssell I. I ungdomens och krigets dagar. Ekenäs, 2001.

Frietsch C. O. Suomen kohtalonvuodet. Helsinki, 1945.

Friman A. Alajoen sissit: SissiP 2. Jyväskylä, 1985.

Frolov D. Sotavankina Neuvostoliitossa: Suomalaiset NKVD:n leireissä talvi- ja jatkosodan aikana. Helsinki, 2004.

Från finsk-ryska vinterkriget 1939-1940. Osa I: Finska kadetters krigsminnen. Osa II: Krigsskildringar från mark- och luftkriget 1939-1940 från finsk-ryska vinterkriget. Stockholm, 1941.

Försén B., Försén A. Saksan ja Suomen salainen sukellusveneyhteistyö. Juva, 1999.
 


Проект осуществлён при поддержке РГНФ